Základní činnosti poskytované dle zákona 108/ 2006 Sb., o sociálních službách: 

 • bez úhrady
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby
  • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování
  • podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností
 • za úhradu
  • zajištění  stravy  přiměřené  době  poskytování  služby  v maximální  výši 170 Kč za celodenní stravu v rozsahu minimálně        3 hlavních jídel nebo 75 Kč za oběd

 

Fakultativní činnosti:

Tyto služby jsou poskytovány nad rámec zákona 108/ 2006 Sb., o sociálních službách.

Fakultativní služby jsou činnosti, které spolek poskytuje uživatelovi nepravidelně dle platných ceníků dodavatele služeb /dopravné, vstupné.../.