Sociálně terapeutické dílny jsou poskytovány

ve městě Vimperk, v ulici 1. máje č. p. 74 v 1. patře

 

Vchod je bezbariérový, v budově je výtah, který je možné použít za pomoci personálu spolku. Ve vstupních prostorech budovy je umístěn zvonek do kanceláře spolku k přivolání personálu.

 

Sociálně terapeutické dílny jsou umístěny v bezbariérových prostorech, které jsou zařízeny a vybaveny k různorodým činnostem rozvíjející pracovní a sociální dovednosti každého uživatele.

Prostory jsou členěny na:  

  • keramickou dílnu s plátovačkou a keramickým kruhem 
  • technickou místnost s keramickou pecí a skladem
  • administrativní místnost se zázemím pro pracovníky
  • šatnu
  • prodejnu s prezentací keramických výrobků a výrobků uživatelů STD
  • rukodílnu využívanou uživateli služby k ostatním rukodělným činnostem s počítačovým koutkem 
  • edukační místnost s interaktivní tabulí, počítačovým koutkem, zařízenou kuchyňkou, knihovničkou, odpočinkovým koutem a ostatními edukačními pomůckami určenými uživatelům služby 
  • sociální zařízení